Er webbläsare stödjer ej javascript vilket är nödvändigt för att Internetbokningen ska fungera korrekt.
Välj föreställning
Välj platser
Bekräftelse
Välkommen till Sagabiografen i Höganäs
Obs att rad 1 är längst bak och rad 11 längst fram vid filmduken!
FRÅN 12/1 GÄLLER NYA RESTRIKTIONER! Nu blir det samma som hösten 2020: Varannan rad är avstängd och i de öppna raderna går 2 platser att boka, nästa 2 är stängda och kommande 2 är bokningsbara o.s.v. Är du ensam måste du boka 2 platser så att ingen okänd hamnar vid din sida. Max 47 av våra 148 platser är bokningsbara! P.g.a. denna begränsning kan vissa redan bokade platser flyttats något! Covidpass behövs inte längre - nu är det avstånd som gäller!